aeres milieu

Ingenieursbureau voor onafhankelijk onderzoek en advies voor milieu en archeologie.

Bodem
Archeologie
Water
Asbest
Flora en fauna
Geluid
Milieu
Geotechniek

Referenties

RT : In Roermond, kort werkbezoek aan opgravingen achter pand Varkensmarkt en aan prachtig combiproject De Graasj